0941119888

Hotline 24/7

0939963117

Chăm sóc khách hàng

02837283828

Số điện thoại gọi gas

VỎ BÌNH GAS 6KG-12KG

VỎ BÌNH GAS 6KG-12KG

– Vỏ bình gas:

+ Bằng thép tiêu chuẩn Nhật Bản

+ Sản xuất tiêu chuẩn Mỹ

– Sản phẩm có mua Bảo hiểm cháy nổ theo quy định.

– Tiêu chuẩn chất lượng: Vỏ bình gas sản xuất theo tiêu chuẩn DOT-4BA-240, DOT-4BW-240 và TCVN 6292-1997

250.000